#38 Frank Visser

Wie ben je?

Ik woon mijn hele leven al in Haarlem en ben dus een echte “mug”. Mijn vrouw is Friezin en opgegroeid in Drachten. We wonen met onze dochter (7) en zoons (5 en 2) al weer 9 jaar in de kop van Haarlem-Noord, het Vondelkwartier.

Mijn middelbare schooltijd heb ik doorgebracht op het Mendelcollege. Daarna heb ik planologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Door de discussies tijdens colleges planologie ben ik geïnteresseerd geraakt in de politiek. Ik ben lid van de ChristenUnie sinds ongeveer 1996, toen was het nog de RPF. Al snel zat ik in het landelijk bestuur van de jongerenorganisatie van de partij en werd ik ook in Haarlem actief voor de kiesvereniging.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk sinds september in Utrecht op het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen als senior adviseur stakeholdermanagement. Dat houdt in dat ik betrokken ben bij de ontwikkeling en invoering van en communicatie over de dienstregeling op zowel korte als (middel)lange termijn. Mijn taak is het om geplande en gewenste wijzigingen te beschouwen vanuit het perspectief van belanghebbenden zoals reizigersorganisaties en overheden. Daarnaast zal ik ook andere onderwerpen oppakken op het gebied van public affairs om het spoor voor reizigers steeds aantrekkelijker te maken.

Hiervoor heb ik tien jaar bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie gewerkt als beleidsmedewerker voor Infrastructuur, Milieu, Veiligheid, Wonen en Visserij. Dat betekent dat ik debatten, moties en Kamervragen voorbereide voor een aantal Tweede Kamerleden van de ChristenUnie. Ik heb daardoor al veel ervaring met het politieke handwerk. Daarvoor was ik parttime webmaster op het partijbureau. Kortom: de ChristenUnie zit aardig in mijn vezels.

Binnen mijn kerk, Pinkstergemeente Immanuël in de Indische Buurt, ben ik actief als vrijwilliger in het kinderwerk. Ik leid momenteel om de paar weken groep 6/7/8. Het is super tof om met kinderen die tegen de pubertijd aan zitten na te denken over geloofszaken, maar ook gewoon te dollen.

Waarom de ChristenUnie?

Omdat de ChristenUnie een uitgesproken christelijke partij is en op bijbelse uitgangspunten aanspreekbaar is heb ik uit overtuiging gekozen voor de ChristenUnie. Ik vind het mooi om met christenen uit zoveel verschillende kerken samen te werken aan een christelijk geluid in de politiek. Ik voel mij thuis bij de standpunten van de partij: sociaal en duurzaam, maar ook wijzend op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, organisaties en bedrijven. We kunnen en moeten niet alles van de overheid verwachten.

De ChristenUnie heeft een unieke mix van standpunten die je bij geen enkele andere partij vindt. We zijn niet links en niet rechts, maar christelijk-sociaal. Dit spreekt veel mensen aan, ook mensen die geen christen zijn. Het is een uitdaging om dit te laten zien tijdens de campagne. Ik hoop dat steeds meer gaan denken: “De ChristenUnie is zo gek nog niet, ze hebben een goed verhaal.”

Tenslotte vind ik politiek gewoon leuk. Ik houd van debatteren en ben van nature kritisch ingesteld. Door mijn werk heb ik geleerd om snel te lezen. Dat is handig om in alle papieren stukken die je als volksvertegenwoordiger over je heen gestort krijgt die dingen te vinden die beter of anders kunnen en daar scherpe vragen over te stellen. Het uiteindelijke doel is immers dat er goede besluiten worden genomen voor Nederland. Zo wil ik vanuit de politiek de vrede, het goede voor ons land zoeken (Jeremia 29:7). Het bijbelse woord shalom is veel breder dan alleen vrede. In de nieuwste bijbelvertaling staat “bloei van de stad” en dat vind ik een hele rake typering. Dat is mijn drijfveer!

Als Tweede Kamerlid zou ik mij inzetten voor....
  • De bouw van meer woningen die betaalbaar zijn doordat ze goed geisoleerd zijn en zelf voldoende energie produceren. De wachtlijsten voor een sociale huurwoningen zijn te lang en voor starters is het in de Randstad zo lang zamerhand onbetaalbaar. Er moet daarom meer worden gebouwd en dan het liefst niet ten koste van het groen. Dat kan door parkeervoorzieningen meer ondergronds te brengen bijvoorbeeld, die kosten nu onnodig veel ruimte.
  • Betere voorzieningen voor fietsers. Zeker met de opkomst van de e-bike kun je per fiets snel grotere afstanden afleggen. Dan moeten er wel voldoende stallingen zijn bij stations en moeten er snelle, veilige en comfortabele routes zijn voor fietsers zonder lang stil te moeten staan bij verkeerslichten. Met relatief weinig geld kunnen er veel fietssnelwegen worden gebouwd voor zover forenzen als voor recreatief gebruik. Neem de route Velserbroek-Haarlem Noord-Badhoevedorp. Fietsers moeten kilometers om fietsen omdat er nauwelijks bruggen over de Ringvaart zijn. Het rijk kan provincies en gemeenten stimuleren dit soort routes aan te leggen door hiervoor een subsidie beschikbaar te stellen. En bij station Haarlem zijn nog veel fietsenstallingen nodig. De beste oplossing is ondergronds maar dan zal er door het Rijk geinveseerd moeten worden net zoals nu ook in enkele andere steden gebeurd.
  • Snel en frequent openbaar vervoer. Treinen zitten vol en op veel plekken zijn extra treinen niet meer in te passen. Eigenlijk staat er structureeel een file op het spoor in de hele Randstad tot aan Eindhoven, Roosendaal, Zwolle en Enschede. Veel spoorlijnen zullen moeten worden verdubbeld om groei mogelijk te maken. Ook is het nodig te investeren in lightrail en busbanen.
Favoriet(en)

Boek:

Christelijke thrillers en romans, In alle redelijkheid van Tim Keller en de boeken van Adrian Plass.
Film: The Pelican Brief en Oceans Eleven
Muziek: Gospel en Praise
Hobby: Op mijn vrije avonden kijk ik samen met mijn vrouw graag een goede crime serie: NCIS, NCIS Los Angeles en NCIS New Orleans. Heerlijk om proberen de clou te achterhalen voordat de aflevering is afgelopen en fantastische karakters.