Visie op fiets, openbaar vervoer en bomen in structuurvisie moet scherper

DSC02801.JPGdonderdag 06 juli 2017 20:37

Het college van B&W heeft een ontwerp gepresenteerd voor de nieuwe structuurvisie openbare ruimte. Na de zomervakantie gaat deze structuurvisie in de inspraak. De ChristenUnie is blij met de visie maar vraagt wel welke maatregelen er nodig zijn voor de bereikbaarheid van de stad als de Kennemertunnel onder het Spaarne niet wordt gerealiseerd. Raadslid Frank Visser: “De ambities voor fiets en OV en de hoofdbomenstructuur van Haarlem moeten scherper”

Voorzitter, het valt wel op: maar liefst 3 themakaarten in de visie gaan over de auto. En dat terwijl voetganger, fiets en OV prioriteit zouden krijgen. Mooie plannen voor de voetganger in de binnenstad maar in buitenwijken zijn er situaties waar wat ons betreft soms de fietser een hogere prioriteit mag hebben dan de voetganger.

De visie op OV vind ChristenUnie te mager. Investeer bijvoorbeeld sneller in OV knoop Buitenrust. Er zijn ideeën voor metro naar Amsterdam. Dat is visie ! Maar waarom is dit geen sleutelproject en de Kennemertunnel wel? Lijkt mij toch zeker moeite van lobby waard (en wellicht zelfs kansrijker)! Of de nieuwe bus door de Waarderpolder van Delftplein naar station Spaarnwoude. Deze staat zonder toelichting verstopt op de kaart terwijl dit juist enorme kans is, tenminste als hij dan wel een snellere route krijgt dan nu op de kaart en ook doorrijdt van IJmuiden naar Schiphol. Er worden geen knelpunten in ons wegennet genoemd voor het OV want zou blijkens technische vragen taak van provincie zijn. Het gaat echter om ons netwerk en wij kunnen wel degelijk zorgen voor betere doorstroming, bijvoorbeeld bij kruispunten. Neem de route van lijn 2 in Delftwijk. Waarom in de toekomst geen busbaan 50 meter verderop langs de Randweg. De bus wordt dan veel sneller en dan kan de PC Boutenstraat heel anders ingericht worden. ChristenUnie ziet graag Marsmanplein opgenomen als HOV-halte.

Ook de visie op fiets is te mager. Dat blijkt alleen al uit het wollige taalgebruik. Terwijl de rest van de nota vaak in korte krachtige taal is opgesteld staat er een enorm ingewikkelde tekst over 50 km/uur wegen en fietsroutes waarbij elk soort route weer tot een andere keuze leidt. Maak gewoon duidelijke keuze voor fietspaden. Faciliteren fiets is te passief, Investeer in fietsradialen, daar is het druk. Maak ook over langere afstanden fietsstraten waar de auto te gast is, bijvoorbeeld de Delftlaan En erken dat er meer knelpunten zijn. Er worden wat ontbrekende schakels aangewezen, dat is goed, maar er zijn ook knelpunten t.a.v. comfort: te smalle of te hobbelige fietspaden. Neem verder Nieuwe Groenmarkt, Jansstraat en Dolhuysbrug op in fietsnetwerk. Die brug moet er gekomen want als de knip op de Kennemerbrug er al komt dan duurt dat immers nog jaren.

Parkeren op eigen terrein is mooi uitgangspunt maar dat kan scherper. De ChristenUnie wil dit zoveel mogelijk inpandig zodat we zo min mogelijk ruimtevretende parkeerterreinen hebben in de toekomst.

Prima dat de Oudeweg een sleutelproject wordt. Wel jammer dat we het vorig jaar niet in 1x goed hebben gedaan met 2x2 stroken en een mooie bomenrij. De ChristenUnie wil wel meer ambitie voor de stedenbouwkundige opbouw van deze weg. Aan de zuidkant moet ook wonen mogelijk worden.

Dan de hoofdbomenstructuur. Ik mis wat plekken zoals de Middenweg in de bomenbuurt, de Van Riebeecklaan in De Krim en het noordelijk deel van de Engelandlaan in Schalkwijk. Ik vind antwoorden op mijn technische vragen daarover niet echt overtuigend. Ik zou eigenlijk zoektocht willen naar mogelijkheden of we ook in kleinere straten wellicht meer bomen kunnen planten die geschikt zijn voor smalle straten. De ChristenUnie zet vraagtekens bij betonnen boombunkers. Het kost veel geld en ook uit de technische vragen wordt niet echt duidelijk wat het nu precies oplevert. Kunnen we dat geld niet beter besteden aan extra bomen op andere locaties?

Mooi dat nog wordt gekeken naar speelruimte en buitengebied. De ChristenUnie wil dit als volwaardige thema’s in de definitieve structuurvisie.

Ook mooi is de visie op ambassadeursplekken, of beter gezegd: ontmoetingsplekken, maar de ChristenUnie is het niet eens dat deze alleen vlak rond het centrum op de kaart zijn gezet. Plekken als Marsmanplein en Leonardo da Vinciplein horen hier ook gewoon bij. De SOR is er voor de hele stad!

Dan de sleutelprojecten. Ik zou graag naast metro naar Amsterdam nog 2 sleutelprojecten toevoegen: Allereerst de Poort van Noord: de inrichting van de omgeving rond het Delftplein. Stromen fietsers hebben hier te maken met gevaarlijke oversteken. Een ongelijkvloerse oplossing ligt hier voor de hand vanuit richting Velserbroek naar Delftwijk.

Ook zou het maken van een eerste sloepenroute een sleutelproject kunnen worden in combinatie met de verdere ontwikkeling van de openbare ruimte in de zomerzone.

Het sleutelproject Houtplein staat nu voor 2027. Dit kunnen we blijkens antwoord op mijn vragen beter aanpassen want groot deel volgt komende 2 jaar al. De ChristenUnie wil Wagenweg binnen de fietsring en Tempelierstraat dan gelijk meegenomen.

Mooi dat er nu uitvoeringsagenda is maar deze is nog veel te globaal en richt zich alleen op een aantal grote sleutelprojecten. Ik zou juist ook lijst willen van alle kleine knelpunten en kansen die nu op de kaarten staan en hoe en wanneer we die gaan uitvoeren. Er moet snel een uitvoeringsprogramma komen om te zorgen dat we een reëel zicht op haalbaarheid krijgen van alle plannen.

Dan het proces we wilden minder tegenstrijdige nota’s maar voorlopig is de SOR vooral extra en moeten we het doen met prioriteit van SOR boven andere nota’s. Dan krijgen we dus alsnog ad hoc afwegingen. De ChristenUnie wil snel in elkaar schuiven waarbij we als raad dus ook expliciet de keuze voorgelegd krijgen welke punten uit oude nota’s daarmee dus vervallen.

Hoe gaan we nu verder? Ik ben benieuwd wat er uit de inspraak komt. Maar eigenlijk zou ik binnen de raad een proces van co-creatie willen om het aantal amendementen te beperken. Ik denk dat er best veel punten zijn te vinden waarvoor breed draagvlak is in de raad en die verwerkt zouden kunnen worden in het definitieve stuk voordat het aan de Raad wordt voorgelegd.

« Terug