Duobak sneller verspreiden over de stad

IMG_20170708_204431donderdag 06 juli 2017 22:41

Haarlem loopt landelijk achterop bij het scheiden van afval. Het college wil dit veranderen door het introduceren van de duobak bij laagbouwwoningen met een voortuin of achterom. Via deze duobakken kunnen plastic, blik en drankenkartons en oud papier gescheiden worden ingezameld.

Begin juni sprak de commissie beheer over de voortgang van het strategisch plan afvalbeheer waarin de plannen voor de afvalinzameling zijn uitgewerkt en deze week werd de bijbehorende afvalstoffenverordening besproken. De ChristenUnie vindt het allemaal veel te traag gaan. “Met de huidige planning duurt het nog minimaal 3 jaar voordat je in de hele stad met de duobakken je afval kunt scheiden”

Voorzitter, ik liep tot voor kort meerdere keren per week 200 meter om glas, papier en plastic weg te brengen en 1x per week 10 meter voor mijn restafval. Dat moeten we inderdaad omkeren want de drempel om afval te scheiden is voor veel inwoners nu te hoog.

Sinds deze week heb ik daarom een duocontainer. Onze wijk is als één van de eerste van de stad aan de buurt. Ik kan zeggen: het bevalt goed. Het is ongelofelijk als je ziet hoe groot deel van je afval eigenlijk uit plastic, papier, blik en drankenkartons bestaat.

Ik zie wel wat praktische verbeterpunten. In mijn brief stond dat mijn straat te smal was en dat ik daarom de container in een andere straat moest aanbieden en dat was… mijn eigen straat. Hier gaat iets fout want ik woon ook niet in de smalste straat van Haarlem. Wat ook niet praktisch is dat de inzameldag van de duobak een andere dag is dan die van de GFT-container.

Ik sluit mij aan bij de opmerking over het legen van de ondergrondse afvalcontainers. Ik ze steeds vaker afval naast de bakken staan omdat ze overvol zijn. Ze moeten echt vaker worden geleegd.

Ik heb wel vragen bij de verdere uitrol van de DUO-bak. Waarom gaat het zo traag? Wat zou er gebeuren als inwoners een duo container bij bol.com konden bestellen. Dan zouden ze binnen een dag bezorgd zijn. De gemeente doet dit jaar maar 3 wijken, daarna 15 wijken in 2018-2019. Per wijk is dit 2 maanden. Hallo? Dat kan echt sneller. Ik zie ook risico’s op vertraging nu de 3 moeilijkste wijken pas in 2020 aan bod komen.

De ChristenUnie heeft verder nog een paar wensen:

    • Kom snel met mobiele inzamelplaatsen voor klein huishoudelijk afval. Ik heb in mijn keuken nu een heel inzamelstation voor bijvoorbeeld hard plastic zoals kapot speelgoed, hout, aluminium, etc. Het is te weinig om voor naar het milieuplein te gaan. Je zou dergelijke soorten klein afval in je eigen woonwijk moeten kunnen inleveren.
    • Textiel wordt nu ingezameld met bovengrondse containers. Waarom hier niet ook overschakelen op ondergrondse containers?
    • Stimuleer afvalscheiding door een wedstrijd tussen wijken te houden welke wijk het afval het beste scheidt.

 

Afvalstoffenverordening

Zojuist was er een hele discussie over rechten van burgers waarbij veel partijen inwoners het recht willen geven de duobak te weigeren. Ik snap dat best bij mensen met maar een heel klein plaatsje maar waar trek je dan de grens? We hebben immers ook de plicht ons afval te scheiden en je kunt als overheid niet zien dat een inwoner dat zelf braaf doet via de ondergrondse containers verderop in de wijk. Een mogelijke zoekrichting is wellicht een minimale omvang van de tuin vast te leggen, maar ik zou dan eerst een doorrekening willen zien of dit juridisch kan en wat dit betekent voor het afvalscheidingspercentage?

Wat ik niet begrijp is dat de meeste partijen die het nu over het recht om te weigeren hebben alsof de duobak een straf is terwijl ze het vorig debat juist over positieve prikkels hadden. Daarom is de ChristenUnie juist zo voor diftar waarbij je minder afvalstoffenheffing betaalt als je minder restafval hebt. Dan zou je mensen die afval goed scheiden belonen en in dat geval zou je ook makkelijker de acceptatieplicht voor een duobak kunnen schrappen want mensen hebben dan een financiele prikkel.

De afvalstoffenverordening is verder prima. Wel vraag ik aandacht voor artikel 8 en 10 die meer als een persoonlijke brief lezen dan als een tekst uit een verordening. Ook staat op een aantal plekken de naam van de gemeente Haarlemmerliede verkeerd weergegeven alsof Spaarnwoude een aparte gemeente is. Tenslotte wil ik de regel in het uitvoeringsbesluit dat je voor 20 uur ’s avonds je container van straat moet halen ter discussie stellen. Er zijn genoeg mensen die pas na dit tijdstip thuis komen van werk. Ik vind het onrechtvaardig als je in dat geval een boete kunt krijgen. Maak gewoon als regel dat de duobak dezelfde avond van straat gehaald moet worden.

« Terug