Kans voor alle Haarlemse kinderen

20140827_114928donderdag 06 juli 2017 22:45

Maak kansen bereikbaar voor ieder kind. In de motie "kansen voor ieder kind" is geconstateerd dat nog steeds veel Haarlemse kinderen in armoede niet worden bereikt. Hoewel hier de laatste jaren flink op is ingezet. Schaduwraadslid Rosa Barth: “Een vraag die wij hebben is: worden er met de voorgestelde maatregelen nu ook echt meer kinderen bereikt?”

Voorzitter, de maatregelen die worden ingezet om de €744.000 te besteden voor onze kinderen in armoede zien er goed uit. Het geeft ons vertrouwen dat er met kinderen zelf is gepraat via scholen en dat op social media ingezet is. Hoe is daar overigens op gereageerd? Komt er respons van kinderen, jongeren of ouders als via social media de kindregelingen onder de aandacht wordt gebracht? Ik kan mij zelf namelijk niet voorstellen dat ik de gemeente zou tegenkomen op Facebook of WhatsApp. Overigens zie ik de meeste kinderen niet op Facebook, maar wel op Snapchat of Instagram. Maakt de gemeente daar ook gebruik van?

We zijn ontzettend benieuwd naar de uitkomsten van de Mobility Mentoring pilot en naar de verdere uitwerking van het SER advies. Wat ons betreft volgt de uitvoering daarvan zo snel mogelijk en wachten we niet tot deze nota tot uitvoer is gebracht. 

In paragraaf 2 van de nota kansen voor alle Haarlemse kinderen lezen we dat de wensen van kinderen divers zijn. Er zijn geen producten die eruit springen. Mijn aanname is dat als je vandaag dezelfde vragen aan deze kinderen zou stellen, dat je weer andere antwoorden zult krijgen. Vandaag wil een kind misschien graag op hockey, omdat hij een keer mee mocht met een vriendje. Volgende week loopt hij er misschien tegenaan dat hij zijn laptop niet meer kan gebruiken voor zijn huiswerk. Hoe flexibel zijn de producten? In hoeverre wordt hier maatwerk toegepast? De situatie van kinderen verandert continu. Je probeert meerdere clubjes uit, urgente noden komen zomaar urgent. Hoe wordt daarmee omgegaan?

« Terug