Start

Generatie-aanpak en gemeenschapsdenken in gezondheidsbeleid

nix-18-logodonderdag 13 juli 2017 22:34 In het gezondheidsbeleid van de gemeente moet ook aandacht zijn voor mensen met sterke schouders, een rechte rug en beide benen op de grond. Zij kunnen een gezonde levensstijl voorleven. Voorkomen dat kinderen beginnen met roken vraagt bijvoorbeeld ook inzet richting de ouders. Hiervoor pleitte Rosa Barth, schaduwraadslid van de ChristenUnie, bij de bespreking van de nieuwe nota gezondheidsbeleid van de gemeente. lees verder

Wat vindt de ChristenUnie van het parkeerreferendum?

WP_20160604_10_03_52_Prodonderdag 13 juli 2017 17:57 Woensdag kunt u in Haarlem stemmen over de modernisering van het parkeerbeleid. De ChristenUnie fractie was tegen dit referendum maar adviseert kiesgerechtigden wel gebruik te maken van het democratische recht om te stemmen. Raadslid Frank Visser: “Het gaat om 19 voorstellen, die soms zelfs uit meerdere deelvoorstellen bestaan. Op sommige van deze voorstellen is best wat af te dingen, maar mede dankzij de uitgebreide participatie van veel bewoners ligt er nu wel een goed pakket. De ChristenUnie-fractie heeft daarom ingestemd met dit pakket.” lees verder

Kans voor alle Haarlemse kinderen

20140827_114928donderdag 06 juli 2017 22:45 Maak kansen bereikbaar voor ieder kind. In de motie "kansen voor ieder kind" is geconstateerd dat nog steeds veel Haarlemse kinderen in armoede niet worden bereikt. Hoewel hier de laatste jaren flink op is ingezet. Schaduwraadslid Rosa Barth: “Een vraag die wij hebben is: worden er met de voorgestelde maatregelen nu ook echt meer kinderen bereikt?” lees verder

Duobak sneller verspreiden over de stad

IMG_20170708_204431donderdag 06 juli 2017 22:41 Haarlem loopt landelijk achterop bij het scheiden van afval. Het college wil dit veranderen door het introduceren van de duobak bij laagbouwwoningen met een voortuin of achterom. Via deze duobakken kunnen plastic, blik en drankenkartons en oud papier gescheiden worden ingezameld. lees verder

Visie op fiets, openbaar vervoer en bomen in structuurvisie moet scherper

DSC02801.JPGdonderdag 06 juli 2017 20:37 Het college van B&W heeft een ontwerp gepresenteerd voor de nieuwe structuurvisie openbare ruimte. Na de zomervakantie gaat deze structuurvisie in de inspraak. De ChristenUnie is blij met de visie maar vraagt wel welke maatregelen er nodig zijn voor de bereikbaarheid van de stad als de Kennemertunnel onder het Spaarne niet wordt gerealiseerd. Raadslid Frank Visser: “De ambities voor fiets en OV en de hoofdbomenstructuur van Haarlem moeten scherper” lees verder

Resultaten Kadernota: Haarlem beter toegankelijk en onderzoek naar straatintimidatie

Frank Visser-02-p_164x164donderdag 29 juni 2017 22:10 In de tweede termijn van de kadernota sprak de ChristenUnie opnieuw over de aanpak van straatintimidatie en het toegankelijker maken van de stad. Een motie om de omvang van straatintimidatie in Haarlem te onderzoeken werd door de raad aangenomen evenals alle moties over toegankelijkheid. Daarmee wordt 2018 in Haarlem het jaar van de toegankelijkheid. Een motie over het plaatsen van extra fietsenrekken bij het station en het versnellen van de uitrol van duobakken voor plastic en papierinzameling in de stad werden helaas verworpen. lees verder

Kadernota: 2018 jaar van de toegankelijkheid

rolstoellogo-groen-kleinmaandag 26 juni 2017 23:17 In de kadernota legt de gemeenteraad de kaders vast voor de begroting van 2018. Tijdens het debat over de kadernota vroeg de ChristenUnie aandacht voor onder meer de toegankelijkheid van de stad. de afvalinzameling, fietsvoorzieningen en straatintimidatie. Zo wil de ChristenUnie het jaar 2018 uitroepen tot jaar van de toegankelijkheid. lees verder

Verduurzaming straatverlichting is meer dan LED

20151108_150722donderdag 22 juni 2017 22:58 Het college heeft voorgesteld de Haarlemse straatverlichting versneld te vervangen door LED om zo energie te sparen en te voldoen aan de nationale afspraken om in 2030 50% energie te besparen. Dit is een uitwerking van een eerdere motie van de ChristenUnie die opriep om het tien jaar oude beleidsplan over straatverlichting te actualiseren. lees verder