Start

Fietsersbond: ChristenUnie beste fietspartij in Haarlem

DSC02809.JPGwoensdag 14 maart 2018 21:03 ChristenUnie heeft volgens de Fietsersbond van alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem de beste plannen voor de fiets. Dat blijkt niet alleen in woorden (het verkiezingsprogramma), maar ook uit haar daden de afgelopen 4 jaar. lees verder

Resultaten ChristenUnie Haarlem 2014-2018

CUHaarlem2018januari (6).jpgdonderdag 01 maart 2018 22:33 In de afgelopen 4 jaar is over honderden zaken gestemd in de gemeenteraad van Haarlem. Vaak maakt de ChristenUnie-fractie bij stemmingen het verschil. Dat is te veel om op te noemen. De ChristenUnie heeft ook veel eigen voorstellen ingediend. Ondanks dat de ChristenUnie maar 1 van de 39 zetels in de gemeenteraad heeft zijn veel van deze voorstellen aangenomen. lees verder

Haarlem moet beleid maken voor aanpak mensenhandel

Sold for sex.jpgdonderdag 22 februari 2018 20:48 De gemeente Haarlem moet meer werk maken van de aanpak van mensenhandel. Er is een beleidsnota nodig waarin alle onderwerpen die te maken hebben met het bestrijden van mensenhandel integraal worden bekeken. Dit bepleitte de ChristenUnie tijdens een debat in de raadscommissie bestuur naar aanleiding van antwoorden van het college op eerdere schriftelijke vragen van onze fractie. lees verder

Raadsvragen: Korting op zwemlessen met HaarlemPas

WP_20160528_10_27_30_Pro.jpgwoensdag 21 februari 2018 21:24 In Haarlem hebben we sinds enige tijd een grote groep statushouders. De ChristenUnie-fractie heeft vernomen dat reeds 1,5 jaar geleden bij de gemeente tijdens een overleg met welzijnsorganisaties, gewezen is op het belang van zwemles niet alleen voor de kinderen van statushouders, maar juist ook voor de ouders. Dit is toen neergelegd bij Sportsupport, vervolgens bij de afdeling Wmo en wij hebben vernomen dat het nu weer bij Sportsupport ligt. Maar ondertussen zijn er nog steeds geen zwemlessen georganiseerd. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. lees verder

Aanvraagprocedure duurzaamheidslening moet makkelijker

Zonnepanelen installatie.jpgmaandag 19 februari 2018 05:29 Met de duurzaamheidslening kunnen Haarlemse huiseigenaren tegen gunstige voorwaarden investeren in bijvoorbeeld het isoleren van de woning, het plaatsen van een warmtepomp en het leggen van zonnepanelen. Het aantal gebruikers is echter nog beperkt. Een belangrijke drempel is volgens de ChristenUnie de aanvraagprocedure die te ingewikkeld is. Een motie waarin het college wordt opgeroepen deze procedure te verbeteren is door de gemeenteraad aangenomen. lees verder

Prostitutieleeftijd Haarlem toch niet verhoogd

Sold for sex.jpgvrijdag 16 februari 2018 23:53 Op het laatste moment heeft een raadsmeerderheid voorkomen dat het prostitutie hoofdstuk in de Algemene Plaatselijke Verordening werd gemoderniseerd. De ChristenUnie-fractie is hier erg teleurgesteld over. Raadslid Frank Visser: “Na bijna 4 jaar debat zou de minimumleeftijd voor prostituees eindelijk worden verhoogd van 18 naar 21 jaar. De ChristenUnie had nog meer maatregelen willen nemen om mensenhandel en misbruik te voorkomen maar in plaats daarvan heeft de gemeenteraad het hele stuk weggestemd en kunnen we het debat weer van voor af aan beginnen.” lees verder

Honden aan de lijn en aanpak woonoverlast

DSC02714.JPGvrijdag 16 februari 2018 23:13 Voortaan moeten honden ook buiten de bebouwde kom worden aangelijnd. Loslopen mag alleen in losloopgebieden. Dit voorstel van de ChristenUnie is overgenomen door de gemeenteraad bij de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook een bepaling over het aanpakken van woonoverlast is aangescherpt op voorstel van onze fractie. lees verder

Vragen over verdwijnen geldautomaat Parkwijk

Euro bankbiljetten.jpgmaandag 12 februari 2018 08:21 De ChristenUnie maakt zich zorgen over het verdwijnen van de geldautomaat in Parkwijk en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Raadslid Frank Visser: "De dichtstbijzijnde geldautomaat die 24 uur per dag beschikbaar is, is vanaf volgende week in de Amsterdamstraat. Voor veel mensen is dit te ver. Ik roep het college op om in gesprek te gaan met de banken over de toekomst van de geldautomaten in de stad nu de banken van plan zijn nog meer geldautomaten te sluiten." lees verder