Start

Houtplein: maak het niet alleen mooi maar ook veilig

DSC02779.JPGdonderdag 05 oktober 2017 18:06 Het college van B&W wil met ruim 3 miljoen subsidie van de provincie het Houtplein opnieuw inrichten. Doel is om het verblijfsklimaat op het plein te verbeteren door een betere doorstroming van het OV en meer groen. Dit kan volgens het college worden bereikt door het onmogelijk maken van doorgaand autoverkeer vanaf de Tempelierstraat naar het Frederikspark en het verplaatsen van de bushaltes van de Tempelierstraat naar het Houtplein. lees verder

Statenvragen over toegankelijke oversteekplaatsen Haarlem

Michel Kleinvrijdag 29 september 2017 21:56 De nieuwe oversteekplaatsen van de Westelijke Randweg zijn niet goed bruikbaar voor blinden en slechtzienden omdat een ratelklikker ontbreekt. ChristenUnie Haarlem vindt dat oversteekplaatsen standaard toegankelijk moeten zijn ingericht. De statenfractie ChristenUnie-SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aangezien de provincie de beheerder is van de Westelijke Randweg. lees verder

Meer sociale woningbouw nodig in Haarlem

20151224_113542.jpgdonderdag 21 september 2017 23:23 De gemeenteraad heeft veel ambities vastgelegd in de Woonvisie 2017-2020, ook voor de verdere toekomst. Uit het eerste bod van de woningcorporaties voor het komende jaar blijkt dat deze ambities niet worden waar gemaakt. De commissie ontwikkeling sprak hierover. Volgens de ChristenUnie moeten de corporaties een beter bod uitbrengen. lees verder

Parkeren in Haarlem niet ten koste van openbare ruimte

20150516_171418donderdag 21 september 2017 23:07 Hoe zorgen we dat we in Haarlem efficiënt omgaan met de schaarse ruimte en er meer woningen kunnen worden gebouwd. Een groot deel van de gemeenteraad wil dat parkeren vaker ondergronds gebeurt om zo ruimte te sparen. De raadscommissie ontwikkeling sprak deze week hoe dit het beste kan worden geregeld. Het college wil strengere eisen, maar deze zijn wat betreft de ChristenUnie nog te vrijblijvend. Ook kan inpandig parkeren volgens de ChristenUnie een goede oplossing zijn als ondergronds parkeren te duur is. lees verder

Generatie-aanpak en gemeenschapsdenken in gezondheidsbeleid

nix-18-logodonderdag 13 juli 2017 22:34 In het gezondheidsbeleid van de gemeente moet ook aandacht zijn voor mensen met sterke schouders, een rechte rug en beide benen op de grond. Zij kunnen een gezonde levensstijl voorleven. Voorkomen dat kinderen beginnen met roken vraagt bijvoorbeeld ook inzet richting de ouders. Hiervoor pleitte Rosa Barth, schaduwraadslid van de ChristenUnie, bij de bespreking van de nieuwe nota gezondheidsbeleid van de gemeente. lees verder

Wat vindt de ChristenUnie van het parkeerreferendum?

WP_20160604_10_03_52_Prodonderdag 13 juli 2017 17:57 Woensdag kunt u in Haarlem stemmen over de modernisering van het parkeerbeleid. De ChristenUnie fractie was tegen dit referendum maar adviseert kiesgerechtigden wel gebruik te maken van het democratische recht om te stemmen. Raadslid Frank Visser: “Het gaat om 19 voorstellen, die soms zelfs uit meerdere deelvoorstellen bestaan. Op sommige van deze voorstellen is best wat af te dingen, maar mede dankzij de uitgebreide participatie van veel bewoners ligt er nu wel een goed pakket. De ChristenUnie-fractie heeft daarom ingestemd met dit pakket.” lees verder

Kans voor alle Haarlemse kinderen

20140827_114928donderdag 06 juli 2017 22:45 Maak kansen bereikbaar voor ieder kind. In de motie "kansen voor ieder kind" is geconstateerd dat nog steeds veel Haarlemse kinderen in armoede niet worden bereikt. Hoewel hier de laatste jaren flink op is ingezet. Schaduwraadslid Rosa Barth: “Een vraag die wij hebben is: worden er met de voorgestelde maatregelen nu ook echt meer kinderen bereikt?” lees verder

Duobak sneller verspreiden over de stad

IMG_20170708_204431donderdag 06 juli 2017 22:41 Haarlem loopt landelijk achterop bij het scheiden van afval. Het college wil dit veranderen door het introduceren van de duobak bij laagbouwwoningen met een voortuin of achterom. Via deze duobakken kunnen plastic, blik en drankenkartons en oud papier gescheiden worden ingezameld. lees verder