Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem januari-februari 2018

  • Dank voor de mooie resultaten die ChristenUnie Haarlem de afgelopen maanden heeft weten te boeken. Zoals het verruimen van de mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden om een auto te kunnen bezitten, het aannemen van een motie die het college oproept dat er richtlijnen moeten komen voor hoogbouw in Haarlem en een motie die het college oproept om regelingen voor bijvoorbeeld minima veel beter op de website van de gemeente toegankelijk te maken.
  • Bid voor de deelnemers aan The Haarlem Project: 5 Haarlemse daklozen die dankzij een initiatief van de ChristenUnie van het gemeentebestuur ieder 10.000 euro hebben gekregen om hun leven weer op de rit te krijgen. Zij zijn momenteel bezig te beslissen wat ze met het geld gaan doen gesteund door coaches en ervaringsdeskundigen waar ze terecht kunnen. Met deze proef hoopt de gemeente te onderzoeken of deze aanpak effectiever is dan de huidige maatschappelijke opvang.
  • Bid voor een mooi verkiezingsresultaat op 21 maart. Bid voor energie voor de fractieleden voor de laatste weken van deze raadsperiode waarin naast het raadswerk ook veel campagne-activiteiten zijn.

Ik bid mee!

De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag op het Woord van God.

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed. Maandelijks verstuurt het partijbureau een gebedsbrief die naar ruim 1300 mensen en gebedsgroepen gaat. In deze gebedsbrief staan onderwerpen waarvoor u kunt danken of bidden.


Gebedsbrief

Let op: Bent u lid van de ChristenUnie of PerspectieF en wilt u de gebedsbrief ontvangen, dan kunt u zich voor de gebedsbrief en al onze andere nieuwsbrieven aanmelden via Mijn Nieuwsbrieven. U kunt daar inloggen met uw persoonlijke inloggegevens.

Inloggegevens niet bij u bekend of vergeten? Klik dan hier om uw inloggegevens te achterhalen.

Bent u geen lid dan kunt u onderstaand aanmeldformulier gebruiken.

Aanmelden gebedsbrief