Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem maart 2018

  • Dank voor de mooie resultaten die ChristenUnie Haarlem vier jaar heeft bereikt in de gemeenteraad.
  • Bid voor een mooi verkiezingsresultaat op 21 maart. Bid voor energie voor de kandidaten voor de laatste campagneweken.
  • Bid voor statushouders in Haarlem die graag willen integreren maar moeilijk werk kunnen vinden.
  • Bid voor de partijen die na de verkiezingen gaan onderhandelen over het nieuwe coalitieakkoord. Er liggen grote opgaven voor woningbouw, bereikbaarheid, onderwijs en de zorg. Het gaat weliswaar beter met de economie maar de lijst met wensen van alle partijen is veel groter dan het budget en de schuld van de stad is weliswaar omlaag gegaan maar nog steeds hoog. Bid dat de goede keuzes worden gemaakt.
  • Bid voor de meer dan 100 daklozen in onze stad die worden opgevangen in de Wilhelminastraat en in Velserpoort. Dat ze de juiste hulp krijgen en weer een eigen dak boven het hoofd.

Ik bid mee!

De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag op het Woord van God.

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed. Maandelijks verstuurt het partijbureau een gebedsbrief die naar ruim 1300 mensen en gebedsgroepen gaat. In deze gebedsbrief staan onderwerpen waarvoor u kunt danken of bidden.


Gebedsbrief

Let op: Bent u lid van de ChristenUnie of PerspectieF en wilt u de gebedsbrief ontvangen, dan kunt u zich voor de gebedsbrief en al onze andere nieuwsbrieven aanmelden via Mijn Nieuwsbrieven. U kunt daar inloggen met uw persoonlijke inloggegevens.

Inloggegevens niet bij u bekend of vergeten? Klik dan hier om uw inloggegevens te achterhalen.

Bent u geen lid dan kunt u onderstaand aanmeldformulier gebruiken.

Aanmelden gebedsbrief