Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem juni-juli 2018

  • Volgende week bespreekt de gemeenteraad de Kadernota. Hierin staat de financiele vertaling van het coalitieakkoord dat de basis vormt voor de begroting van de komende jaren. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt waarin wordt geinvesteerd en waar wordt bezuinigd. Bidt dat de juiste keuzes worden gemaakt voor onze gemeente.
  • Veel raads- en schaduwraadsleden zijn nieuw. Bidt voor goede samenwerking tussen alle partijen.
  • Dank voor het feit dat ons fractieteam nu ruim drie maanden na de verkiezingen weer op sterkte is. Een aantal kandidaten moest door verschillende persoonlijke omstandigheden bedanken voor een functie in de fractie en we zijn heel blij dat Johan, Sietske en Annemieke ons team hebben versterkt. Bidt voor onze nieuwe schaduwraadsleden dat zij snel hun weg zullen vinden in het fractiewerk en voor zegen op hun werk.

Ik bid mee!

De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag op het Woord van God.

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed. Maandelijks verstuurt het partijbureau een gebedsbrief die naar ruim 1500 mensen en gebedsgroepen gaat.

U vindt in elke brief altijd eerst een korte bemoediging. Daarna volgen de concrete gebedspunten voor de overheid en voor de partij. We leggen daarbij uit wat er speelt en vragen u om God daarbij te eren, Hem te danken en een zegen te vragen bij Hem.


Gebedsbrief

Let op: Bent u lid van de ChristenUnie of PerspectieF en wilt u de gebedsbrief ontvangen, dan kunt u zich voor de gebedsbrief en al onze andere nieuwsbrieven aanmelden via Mijn Nieuwsbrieven. U kunt daar inloggen met uw persoonlijke inloggegevens.

Inloggegevens niet bij u bekend of vergeten? Klik dan hier om uw inloggegevens te achterhalen.

Bent u geen lid dan kunt u onderstaand aanmeldformulier gebruiken.

Aanmelden gebedsbrief