Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem juli-augustus 2017

  • Dank voor de mooie resultaten die ChristenUnie Haarlem de afgelopen maanden heeft weten te boeken voor o.a. nazorg van ex-gedetineerden, ondersteuning van mantelzorgers en nieuwe manieren om daklozen te helpen op weg naar een nieuwe toekomst.
  • Bidt voor de inwoners van onze stad die ondersteuning nodig hebben bijvoorbeeld voor het oplossen van problemen door financiele schulden.
  • Bidt voor energie voor de fractieleden voor de laatste maanden van deze raadsperiode waarin naast het raadswerk ook veel werk zal moeten worden verzet in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
  • Bidt voor het college dat na de zomer de laatste begroting zal opstellen voor deze raadsperiode.

Ik bid mee!

De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag op het Woord van God.

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed. Maandelijks verstuurt het partijbureau een gebedsbrief die naar ruim 1300 mensen en gebedsgroepen gaat. In deze gebedsbrief staan onderwerpen waarvoor u kunt danken of bidden.


Gebedsbrief

Let op: Bent u lid van de ChristenUnie of PerspectieF en wilt u de gebedsbrief ontvangen, dan kunt u zich voor de gebedsbrief en al onze andere nieuwsbrieven aanmelden via Mijn Nieuwsbrieven. U kunt daar inloggen met uw persoonlijke inloggegevens.

Inloggegevens niet bij u bekend of vergeten? Klik dan hier om uw inloggegevens te achterhalen.

Bent u geen lid dan kunt u onderstaand aanmeldformulier gebruiken.

Aanmelden gebedsbrief