Nieuws

Raadsvragen: Korting op zwemlessen met HaarlemPas

WP_20160528_10_27_30_Pro.jpgwoensdag 21 februari 2018 21:24 In Haarlem hebben we sinds enige tijd een grote groep statushouders. De ChristenUnie-fractie heeft vernomen dat reeds 1,5 jaar geleden bij de gemeente tijdens een overleg met welzijnsorganisaties, gewezen is op het belang van zwemles niet alleen voor de kinderen van statushouders, maar juist ook voor de ouders. Dit is toen neergelegd bij Sportsupport, vervolgens bij de afdeling Wmo en wij hebben vernomen dat het nu weer bij Sportsupport ligt. Maar ondertussen zijn er nog steeds geen zwemlessen georganiseerd. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. lees verder

Aanvraagprocedure duurzaamheidslening moet makkelijker

Zonnepanelen installatie.jpgmaandag 19 februari 2018 05:29 Met de duurzaamheidslening kunnen Haarlemse huiseigenaren tegen gunstige voorwaarden investeren in bijvoorbeeld het isoleren van de woning, het plaatsen van een warmtepomp en het leggen van zonnepanelen. Het aantal gebruikers is echter nog beperkt. Een belangrijke drempel is volgens de ChristenUnie de aanvraagprocedure die te ingewikkeld is. Een motie waarin het college wordt opgeroepen deze procedure te verbeteren is door de gemeenteraad aangenomen. lees verder

Prostitutieleeftijd Haarlem toch niet verhoogd

Sold for sex.jpgvrijdag 16 februari 2018 23:53 Op het laatste moment heeft een raadsmeerderheid voorkomen dat het prostitutie hoofdstuk in de Algemene Plaatselijke Verordening werd gemoderniseerd. De ChristenUnie-fractie is hier erg teleurgesteld over. Raadslid Frank Visser: “Na bijna 4 jaar debat zou de minimumleeftijd voor prostituees eindelijk worden verhoogd van 18 naar 21 jaar. De ChristenUnie had nog meer maatregelen willen nemen om mensenhandel en misbruik te voorkomen maar in plaats daarvan heeft de gemeenteraad het hele stuk weggestemd en kunnen we het debat weer van voor af aan beginnen.” lees verder

Honden aan de lijn en aanpak woonoverlast

DSC02714.JPGvrijdag 16 februari 2018 23:13 Voortaan moeten honden ook buiten de bebouwde kom worden aangelijnd. Loslopen mag alleen in losloopgebieden. Dit voorstel van de ChristenUnie is overgenomen door de gemeenteraad bij de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook een bepaling over het aanpakken van woonoverlast is aangescherpt op voorstel van onze fractie. lees verder

Vragen over verdwijnen geldautomaat Parkwijk

Euro bankbiljetten.jpgmaandag 12 februari 2018 08:21 De ChristenUnie maakt zich zorgen over het verdwijnen van de geldautomaat in Parkwijk en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Raadslid Frank Visser: "De dichtstbijzijnde geldautomaat die 24 uur per dag beschikbaar is, is vanaf volgende week in de Amsterdamstraat. Voor veel mensen is dit te ver. Ik roep het college op om in gesprek te gaan met de banken over de toekomst van de geldautomaten in de stad nu de banken van plan zijn nog meer geldautomaten te sluiten." lees verder

ChristenUnie Haarlem presenteert verkiezingsprogramma

DSC02735.JPGmaandag 05 februari 2018 22:03 Het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Haarlem heeft als titel Wij geloven in Haarlem gekregen. Lijsttrekker Frank Visser: “Wij willen ons op basis van onze christelijke overtuiging inzetten voor een zorgzaam Haarlem, waarin burgers naar elkaar omzien en de gemeente er is voor mensen die het alleen niet redden. Haarlem is een mooie stad om te wonen en te werken, maar het kan nog beter.” lees verder

Oplossing voor parkeren maatschappelijke organisaties in zicht

IMG_20180111_224131donderdag 25 januari 2018 23:35 Wethouder Sikkema (GroenLinks) heeft tijdens het raadsdebat vanavond over het afschaffen van de bezoekersschijf toegezegd dat er een oplossing gaat komen voor sociaal-maatschappelijke organisaties zoals kerken. Aanleiding was een motie van de ChristenUnie die na de toezegging is ingetrokken. De regeling moet nog wel in een verordening komen die aan de raad wordt voorgelegd. “Deze oplossing is voor ons wel randvoorwaarde voor het instemmen met de digitalisering van de bezoekersschijf. We gaan voor nu akkoord, maar het is aan het college om de regeling goed uit te werken op korte termijn”. lees verder

Ervaren krachten en nieuwe talenten bij de ChristenUnie

CUHaarlem2018januari (1).jpgmaandag 22 januari 2018 06:29 De ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem heeft de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Eerder werd bekend dat de lijst zal worden getrokken door Frank Visser (40 jaar). Op de tweede plaats staat Rosa Barth-van den Boom (26 jaar), op de derde plaats Teus Vreugdenhil (67 jaar) en op de vierde plaats Annemieke Berg-Overbeek (38 jaar). De ChristenUnie kiest daarmee voor een lijst met zowel ervaren krachten als nieuwe talenten. lees verder

Bereikbaar Haarlem: maak plannen concreet

DSC02701.JPGdonderdag 18 januari 2018 23:00 Over sommige projecten om de bereikbaarheid van Haarlem te verbeteren wordt al jaren gesproken zonder dat er op het eerste oog voortgang wordt geboekt. Een grote groep belangenorganisaties in Haarlem onder aanvoering van Industriekring Haarlem heeft daarom een brandbrief gestuurd naar het college met daarin 19 voorstellen. lees verder

Plan voor 5.000 tot 9.000 woningen in de Waarderpolder

Kaart Waarderpolderzaterdag 13 januari 2018 19:11 In het zuidelijke deel van de Waarderpolder moet een nieuw stadsdeel verrijzen met 5.000 tot 9.000 woningen. De ChristenUnie heeft hiervoor een plan gemaakt dat tegelijkertijd volop ruimte biedt voor groei van de bedrijven op het bedrijventerrein en zorgt voor een betere bereikbaarheid. Raadslid Frank Visser: “In Haarlem is de woningnood hoog. Door slim om te gaan met de ruimte in de Waarderpolder kunnen we snel beginnen met bouwen en echt iets aan de wachtlijsten doen.” lees verder

Parkeeroplossing nodig voor Koningkerk

IMG_20180111_224131donderdag 11 januari 2018 19:05 Met de nieuwe digitale bezoekersregeling voor het parkeren in het centrum en de wijken er omheen die de gemeente in mei wil invoeren dreigen activiteiten in de Koningkerk aan de Kloppersingel in het gedrang te komen. Raadslid Frank Visser: “De kerk komt niet in aanmerking voor een bewonersvergunning, maar ook niet voor een bedrijfsvergunning. Dat moet anders!” lees verder

Haarlem moet digitaal toegankelijker

20151224_113931.jpgdinsdag 09 januari 2018 19:08 Uit onderzoek blijkt dat Haarlem bij een groep van 22% van de gemeenten behoort waar vragen aan de gemeente niet via e-mail kunnen worden gesteld. Althans: het mailadres staat niet op de website. De ChristenUnie wil graag weten waarom Haarlem hiervoor heeft gekozen. Ook op andere punten kan de digitale bereikbaarheid van de gemeente volgens de ChristenUnie beter. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld, per mail. Raadslid Frank Visser: "In Zandvoort kun je wel digitaal bezwaarschriften indienen. In Haarlem kan dat alleen via de post. En dat terwijl het om dezelfde ambtelijke organisatie gaat. Ik wil weten waarom je in Haarlem nog steeds een postzegel nodig hebt of een brief zelf moet bezorgen bij de gemeente om een bezwaarschrift in te dienen." lees verder

Paarse krokodil voor daklozen bestrijden

DSC02789.JPGdonderdag 04 januari 2018 14:46 Daklozen in Haarlem moeten verplicht 's nachts op een vaste locatie te vinden zijn om een briefadres te kunnen krijgen. Tegelijkertijd riskeren ze dan een boete van handhavers als ze slapen in de open lucht. De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over deze paarse krokodil. Raadslid Frank Visser: "Uitkeringsfraude moet natuurlijk worden voorkomen, maar het lijkt er op dat de regels nu te rigide zijn en dat de problemen voor daklozen hierdoor eerder groter dan kleiner worden" lees verder

Nieuwe ontmoetingsplek met Odensehuis aan Leonardo da Vinciplein

Oude vrouw voor het raamdonderdag 28 december 2017 21:23 In november 2016 diende de ChristenUnie in de gemeenteraad een motie in om te komen tot een Odensehuis, een voorziening voor dementerenden ten behoeve van een zorgpauze voor Haarlemse mantelzorgers. Het college heeft nu besloten financiële steun te geven aan de herontwikkeling van het Leonardo da Vinciplein 73 in Schalkwijk. De plannen bieden onder meer ruimte aan een Odensehuis, voor mensen met (beginnende) dementie. Ook komt er een inloopcentrum voor kankerpatiënten en is het straks een ontmoetingsplek voor inwoners van Meerwijk. Vinci 73 wordt ook het nieuwe onderkomen voor de activiteiten van de Herstelacademie en DOCK en een uitvalsbasis voor de activiteiten van het project Wijkdorp 3.0 en andere initiatieven vanuit de wijk in samenwerking met de Wijkraad. lees verder

Problemen Regiorijder snel oplossen

20150911_151935donderdag 21 december 2017 21:02 De ChristenUnie heeft in de gemeenteraad vragen gesteld over de problemen bij Regiorijder. Er zijn veel klachten van mensen die uren te laat of juist veel te vroeg worden opgehaald. Raadslid Frank Visser: “De wethouder heeft toegezegd in gesprek te gaan met de aanbieder en dat iedereen die te laat wordt opgehaald de kosten voor een vervangende taxi kan declareren bij Connexxion of de gemeente. Ik hoop dat de problemen snel worden opgelost want veel mensen zijn afhankelijk van Regiorijder” lees verder

Frank Visser opnieuw lijsttrekker ChristenUnie Haarlem

Frank Visser-02-p_164x164maandag 11 december 2017 15:31 Gemeenteraadslid Frank Visser (39 jaar) is verkozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie in Haarlem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Frank Visser: "Ik vind het een voorrecht om opnieuw de ChristenUnie lijst te mogen aanvoeren. Ik wil mij inzetten voor de bouw van veel meer woningen, voor goede zorg en kansen voor iedereen en voor een financieel gezonde stad. Wachtlijsten, drempels en overbodige regels moeten weg.” lees verder

Geef jouw mening voor stemhulp MijnStem

logo mijn stemzaterdag 02 december 2017 21:52 Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zal Haarlem zich aansluiten bij stemhulp MijnStem. Maar welke onderwerpen moeten in deze stemhulp staan? Jij kunt nu jouw mening geven. lees verder

Structuurvisie: meer ambitie fiets en OV

DSC02801.JPGdonderdag 30 november 2017 23:26 De ChristenUnie wil dat de ambities voor openbaar vervoer en fietsbeleid omhoog gaan in de nieuwe structuurvisie openbare ruimte van de gemeente Haarlem. Raadslid Frank Visser: “De structuurvisie geeft voor de periode tot 2040 hoge prioriteit aan fiets en OV. Dat is mooi. Met name de plannen voor OV en voor fietsenstallingen moeten echter concreter.” lees verder

Voorkom mensenhandel en controleer op illegale prostitutie

Nachtclub op de Wallen.jpgdinsdag 14 november 2017 20:38 Zo'n 95% van de gemeenten heeft geen beleid voor de aanpak van mensenhandel. Dit staat in het rapport van de Nationaal rapporteur mensenhandel. De nationale rapporteur stelt tevens dat 35% van de gemeenten geen idee heeft of mensenhandel in hun gemeente plaatsvindt. De Haarlemse ChristenUnie-fractie heeft daarom schriftelijke vragen ingediend. lees verder

Raad kiest voor popcentrum boven bereikbaarheid

DSC02674.JPGdonderdag 09 november 2017 21:11 Bij de stemmingen over de begroting voor 2018 bleken meerdere partijen te twijfelen over hun steun voor het popcentrum in het voormalige slachthuis. Grootste coalitiepartij D66 gaf aan het eigenlijk met de ChristenUnie eens te zijn dat het popcentrum te duur is geworden. Deze fractie stemde echter toch niet voor het amendement van de ChristenUnie om de ruim 4 miljoen euro voor het popcentrum te besteden aan een betere bereikbaarheid van Haarlem of aan verduurzaming van de stad. lees verder