Nieuws

Collegevorming in volgende fase

Formatie 2018donderdag 05 april 2018 22:20 Na twee gespreksrondes met alle fracties afzonderlijk heeft GroenLinks vanavond bekend gemaakt een volgende “verdiepende verkenningsronde” te starten met PvdA, D66 en CDA. ChristenUnie-raadslid Frank Visser: “Gezien de uitslag van de verkiezingen is dit een voor de hand liggende keuze. Met 24 zetels hebben deze partijen een ruime meerderheid en de samenwerking tussen deze partijen is de afgelopen periode op de meeste onderwerpen ook goed geweest. Wel ziet de ChristenUnie ook andere opties die kunnen leiden tot een sociaal en duurzaam akkoord voor Haarlem.” lees verder

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

20180329 Gemeenteraaddonderdag 29 maart 2018 22:25 Woensdag 29 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Twee van de 39 zetels zijn nog leeg. Een nieuw raadslid van GroenLinks is net bevallen en bij Trots Haarlem moeten nog wat formaliteiten worden gedaan voor het nieuwe raadslid nu de kandidaat die met voorkeurstemmen is gekozen ervoor heeft gekozen de zetel niet in te nemen. lees verder

Definitieve uitslag verkiezingen bekend

IMG_20180323_102711752vrijdag 23 maart 2018 11:00 Het centraal stembureau Haarlem heeft op vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 uur de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De ChristenUnie heeft definitief een zetel. GroenLinks heeft ten opzichte van de voorlopige uitslag een extra restzetel gekregen. De SP krijgt hierdoor niet 3 maar 2 zetels. lees verder

Voorlopige uitslag: ChristenUnie met 1791 stemmen opnieuw in de Haarlemse raad!

20140319_084916donderdag 22 maart 2018 07:22 Na een avond lang wachten werd woensdag vlak voor middernacht de voorlopige uitslag bekend. GroenLinks is de grote winnaar in Haarlem (van 5 naar 8) en D66 de grote verliezer (van 9 naar 5). Ook de SP en Actiepartij verliezen waarschijnlijk een zetel. Andere winnaars waren de lokale partijen Trots Haarlem, Jouw Haarlem en Hart voor Haarlem die ieder een zetel wonnen. VVD en CDA wonnen beiden enkele honderden stemmen maar geen extra zetel en de PvdA bleef gelijk tegen de landelijke trend in. OPHaarlem verloor enkele honderden stemmen maar behoudt 2 zetels. Voor de ChristenUnie bleef het lang spannend. Uiteindelijk hebben we weer een zetel gehaald, met meer stemmen dan in 2014. lees verder

Fietsersbond: ChristenUnie beste fietspartij in Haarlem

DSC02809.JPGwoensdag 14 maart 2018 21:03 ChristenUnie heeft volgens de Fietsersbond van alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem de beste plannen voor de fiets. Dat blijkt niet alleen in woorden (het verkiezingsprogramma), maar ook uit haar daden de afgelopen 4 jaar. lees verder

Resultaten ChristenUnie Haarlem 2014-2018

CUHaarlem2018januari (6).jpgdonderdag 01 maart 2018 22:33 In de afgelopen 4 jaar is over honderden zaken gestemd in de gemeenteraad van Haarlem. Vaak maakt de ChristenUnie-fractie bij stemmingen het verschil. Dat is te veel om op te noemen. De ChristenUnie heeft ook veel eigen voorstellen ingediend. Ondanks dat de ChristenUnie maar 1 van de 39 zetels in de gemeenteraad heeft zijn veel van deze voorstellen aangenomen. lees verder

Haarlem moet beleid maken voor aanpak mensenhandel

Sold for sex.jpgdonderdag 22 februari 2018 20:48 De gemeente Haarlem moet meer werk maken van de aanpak van mensenhandel. Er is een beleidsnota nodig waarin alle onderwerpen die te maken hebben met het bestrijden van mensenhandel integraal worden bekeken. Dit bepleitte de ChristenUnie tijdens een debat in de raadscommissie bestuur naar aanleiding van antwoorden van het college op eerdere schriftelijke vragen van onze fractie. lees verder

Raadsvragen: Korting op zwemlessen met HaarlemPas

WP_20160528_10_27_30_Pro.jpgwoensdag 21 februari 2018 21:24 In Haarlem hebben we sinds enige tijd een grote groep statushouders. De ChristenUnie-fractie heeft vernomen dat reeds 1,5 jaar geleden bij de gemeente tijdens een overleg met welzijnsorganisaties, gewezen is op het belang van zwemles niet alleen voor de kinderen van statushouders, maar juist ook voor de ouders. Dit is toen neergelegd bij Sportsupport, vervolgens bij de afdeling Wmo en wij hebben vernomen dat het nu weer bij Sportsupport ligt. Maar ondertussen zijn er nog steeds geen zwemlessen georganiseerd. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. lees verder

Aanvraagprocedure duurzaamheidslening moet makkelijker

Zonnepanelen installatie.jpgmaandag 19 februari 2018 05:29 Met de duurzaamheidslening kunnen Haarlemse huiseigenaren tegen gunstige voorwaarden investeren in bijvoorbeeld het isoleren van de woning, het plaatsen van een warmtepomp en het leggen van zonnepanelen. Het aantal gebruikers is echter nog beperkt. Een belangrijke drempel is volgens de ChristenUnie de aanvraagprocedure die te ingewikkeld is. Een motie waarin het college wordt opgeroepen deze procedure te verbeteren is door de gemeenteraad aangenomen. lees verder

Prostitutieleeftijd Haarlem toch niet verhoogd

Sold for sex.jpgvrijdag 16 februari 2018 23:53 Op het laatste moment heeft een raadsmeerderheid voorkomen dat het prostitutie hoofdstuk in de Algemene Plaatselijke Verordening werd gemoderniseerd. De ChristenUnie-fractie is hier erg teleurgesteld over. Raadslid Frank Visser: “Na bijna 4 jaar debat zou de minimumleeftijd voor prostituees eindelijk worden verhoogd van 18 naar 21 jaar. De ChristenUnie had nog meer maatregelen willen nemen om mensenhandel en misbruik te voorkomen maar in plaats daarvan heeft de gemeenteraad het hele stuk weggestemd en kunnen we het debat weer van voor af aan beginnen.” lees verder

Honden aan de lijn en aanpak woonoverlast

DSC02714.JPGvrijdag 16 februari 2018 23:13 Voortaan moeten honden ook buiten de bebouwde kom worden aangelijnd. Loslopen mag alleen in losloopgebieden. Dit voorstel van de ChristenUnie is overgenomen door de gemeenteraad bij de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook een bepaling over het aanpakken van woonoverlast is aangescherpt op voorstel van onze fractie. lees verder

Vragen over verdwijnen geldautomaat Parkwijk

Euro bankbiljetten.jpgmaandag 12 februari 2018 08:21 De ChristenUnie maakt zich zorgen over het verdwijnen van de geldautomaat in Parkwijk en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Raadslid Frank Visser: "De dichtstbijzijnde geldautomaat die 24 uur per dag beschikbaar is, is vanaf volgende week in de Amsterdamstraat. Voor veel mensen is dit te ver. Ik roep het college op om in gesprek te gaan met de banken over de toekomst van de geldautomaten in de stad nu de banken van plan zijn nog meer geldautomaten te sluiten." lees verder

ChristenUnie Haarlem presenteert verkiezingsprogramma

DSC02735.JPGmaandag 05 februari 2018 22:03 Het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Haarlem heeft als titel Wij geloven in Haarlem gekregen. Lijsttrekker Frank Visser: “Wij willen ons op basis van onze christelijke overtuiging inzetten voor een zorgzaam Haarlem, waarin burgers naar elkaar omzien en de gemeente er is voor mensen die het alleen niet redden. Haarlem is een mooie stad om te wonen en te werken, maar het kan nog beter.” lees verder

Oplossing voor parkeren maatschappelijke organisaties in zicht

IMG_20180111_224131donderdag 25 januari 2018 23:35 Wethouder Sikkema (GroenLinks) heeft tijdens het raadsdebat vanavond over het afschaffen van de bezoekersschijf toegezegd dat er een oplossing gaat komen voor sociaal-maatschappelijke organisaties zoals kerken. Aanleiding was een motie van de ChristenUnie die na de toezegging is ingetrokken. De regeling moet nog wel in een verordening komen die aan de raad wordt voorgelegd. “Deze oplossing is voor ons wel randvoorwaarde voor het instemmen met de digitalisering van de bezoekersschijf. We gaan voor nu akkoord, maar het is aan het college om de regeling goed uit te werken op korte termijn”. lees verder

Ervaren krachten en nieuwe talenten bij de ChristenUnie

CUHaarlem2018januari (1).jpgmaandag 22 januari 2018 06:29 De ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem heeft de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Eerder werd bekend dat de lijst zal worden getrokken door Frank Visser (40 jaar). Op de tweede plaats staat Rosa Barth-van den Boom (26 jaar), op de derde plaats Teus Vreugdenhil (67 jaar) en op de vierde plaats Annemieke Berg-Overbeek (38 jaar). De ChristenUnie kiest daarmee voor een lijst met zowel ervaren krachten als nieuwe talenten. lees verder

Bereikbaar Haarlem: maak plannen concreet

DSC02701.JPGdonderdag 18 januari 2018 23:00 Over sommige projecten om de bereikbaarheid van Haarlem te verbeteren wordt al jaren gesproken zonder dat er op het eerste oog voortgang wordt geboekt. Een grote groep belangenorganisaties in Haarlem onder aanvoering van Industriekring Haarlem heeft daarom een brandbrief gestuurd naar het college met daarin 19 voorstellen. lees verder

Plan voor 5.000 tot 9.000 woningen in de Waarderpolder

Kaart Waarderpolderzaterdag 13 januari 2018 19:11 In het zuidelijke deel van de Waarderpolder moet een nieuw stadsdeel verrijzen met 5.000 tot 9.000 woningen. De ChristenUnie heeft hiervoor een plan gemaakt dat tegelijkertijd volop ruimte biedt voor groei van de bedrijven op het bedrijventerrein en zorgt voor een betere bereikbaarheid. Raadslid Frank Visser: “In Haarlem is de woningnood hoog. Door slim om te gaan met de ruimte in de Waarderpolder kunnen we snel beginnen met bouwen en echt iets aan de wachtlijsten doen.” lees verder

Parkeeroplossing nodig voor Koningkerk

IMG_20180111_224131donderdag 11 januari 2018 19:05 Met de nieuwe digitale bezoekersregeling voor het parkeren in het centrum en de wijken er omheen die de gemeente in mei wil invoeren dreigen activiteiten in de Koningkerk aan de Kloppersingel in het gedrang te komen. Raadslid Frank Visser: “De kerk komt niet in aanmerking voor een bewonersvergunning, maar ook niet voor een bedrijfsvergunning. Dat moet anders!” lees verder

Haarlem moet digitaal toegankelijker

20151224_113931.jpgdinsdag 09 januari 2018 19:08 Uit onderzoek blijkt dat Haarlem bij een groep van 22% van de gemeenten behoort waar vragen aan de gemeente niet via e-mail kunnen worden gesteld. Althans: het mailadres staat niet op de website. De ChristenUnie wil graag weten waarom Haarlem hiervoor heeft gekozen. Ook op andere punten kan de digitale bereikbaarheid van de gemeente volgens de ChristenUnie beter. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld, per mail. Raadslid Frank Visser: "In Zandvoort kun je wel digitaal bezwaarschriften indienen. In Haarlem kan dat alleen via de post. En dat terwijl het om dezelfde ambtelijke organisatie gaat. Ik wil weten waarom je in Haarlem nog steeds een postzegel nodig hebt of een brief zelf moet bezorgen bij de gemeente om een bezwaarschrift in te dienen." lees verder

Paarse krokodil voor daklozen bestrijden

DSC02789.JPGdonderdag 04 januari 2018 14:46 Daklozen in Haarlem moeten verplicht 's nachts op een vaste locatie te vinden zijn om een briefadres te kunnen krijgen. Tegelijkertijd riskeren ze dan een boete van handhavers als ze slapen in de open lucht. De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over deze paarse krokodil. Raadslid Frank Visser: "Uitkeringsfraude moet natuurlijk worden voorkomen, maar het lijkt er op dat de regels nu te rigide zijn en dat de problemen voor daklozen hierdoor eerder groter dan kleiner worden" lees verder