Nieuws

Een goed begin is het halve werk

IMG_20180607_231103705donderdag 07 juni 2018 22:22 De ChristenUnie heeft bij het debat over het coalitie akkoord opgeroepen meer werk te maken van een goed onderhoud van de stad. Wethouder Snoek kreeg een lijst met foto's die aantonen dat er nog veel onderhoudsachterstanden zijn in de stad. Raadslid Frank Visser: "Goed onderhoud begint al bij de aanleg en vernieuwing van wegen. Als dat goed gebeurt worden onnodige kosten voor onderhoud voorkomen. De gemeente moet zorgen voor een goede opleveringstoets." lees verder

Geef medewerkers Spaarnelanden vaker vrij op zon- en feestdagen

DSC02691.JPGzaterdag 02 juni 2018 21:40 Is het nodig om op zon- en feestdagen zoals Koningsdag de ondergrondse afvalcontainers te legen en het milieuplein te openen? De Haarlemse ChristenUnie-fractie vindt van niet en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Raadslid Frank Visser: “Medewerkers van Spaarnelanden hebben ook recht op een vrije zondag en om feest te vieren op Koningsdag net als vrijwel alle andere ambtenaren van de gemeente en de meeste inwoners van de stad!”. lees verder

Seksuele straatintimidatie serieus probleem in Haarlem

15271994383011018308876donderdag 24 mei 2018 22:40 Zo’n 6% van de vrouwen in Haarlem wordt regelmatig of zelfs vaak op straat geïntimideerd. Het gaat dan vaak om nastaren, nafluiten of nasissen maar in een enkel geval ook om het vragen om seks. lees verder

Onderhandelaarsakkoord “Duurzaam doen”: hoeveel kost dat?

Formatie 2018woensdag 23 mei 2018 23:11 Vandaag is het onderhandelaarsakkoord van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA gepresenteerd met de titel “Duurzaam doen”. De ChristenUnie feliciteert de nieuwe coalitie met het bereikte akkoord. Raadslid Frank Visser: “De ambities voor armoedebeleid, fiets en aardgasloos bouwen zijn hoog en die onderschrijft de ChristenUnie. Maar er moet nog veel worden uitgewerkt. Ik mis vooral een financiële onderbouwing van alle plannen voor klimaatbeleid en wonen. Fijn dat er meer woningen gebouwd gaan worden, maar gezien de lange wachtlijsten is het nog altijd te weinig.” lees verder

Wat is de slechtst onderhouden weg in Haarlem?

20180512_140057woensdag 16 mei 2018 09:05 Hoewel veel Haarlemse wegen en paden de laatste jaren onderhanden zijn genomen, is volgens de ChristenUnie nog steeds sprake van achterstallig onderhoud. Om dit te illustreren roept de partij Haarlemmers op foto’s in de sturen van slecht onderhouden wegen. Raadslid Frank Visser: “Deze week wordt eindelijk de Mr. Jan Gerritszlaan geasfalteerd na veel klachten uit de buurt. Dit wordt ook wel de slechtst onderhouden weg van Haarlem genoemd. Wij willen van de Haarlemmers horen welke weg nu de twijfelachtige eretitel mag ontvangen van de slechtst onderhouden weg van Haarlem.” lees verder

Honderd procent gemeentelijke gebouwen Haarlem onvoldoende toegankelijk

DSC02766.JPGvrijdag 11 mei 2018 16:00 Op voorstel van de ChristenUnie is in Haarlem 2018 uitgeroepen tot het jaar van de toegankelijkheid. Naar aanleiding van een motie van ons in de gemeenteraad is er als onderdeel van dit themajaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen. Het resultaat is opmerkelijk: van de 74 onderzochte gebouwen is geen enkele volledig toegankelijk. Raadslid Frank Visser: “De vermoedens van de ChristenUnie zijn bevestigd. Er is nog veel werk te doen om Haarlem echt toegankelijk te maken. Ik hoop dat de nieuwe coalitie hiervoor geld gaat vrij maken.” lees verder

Inzamelpunten herbruikbare spullen Koningsdag steeds succesvoller

20150427_174335dinsdag 08 mei 2018 17:10 De inzamelpunten voor herbruikbare spullen tijdens Koningsdag waren een groot succes. Dit jaar werd door Spaarnelanden op initiatief van de ChristenUnie voor de derde keer spullen ingezameld na afloop van de vrijmarkten. Er is dit jaar in totaal 5.192,5 kilo aan herbruikbare spullen ingezameld, waaronder kleding, speelgoed, elektrische apparaten, meubels en boeken. lees verder

Maak energiebesparing Haarlemse bedrijven transparant

Elektriciteitsmast dichtbijvrijdag 04 mei 2018 23:26 Al 20 jaar zijn bedrijven wettelijk verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen als deze binnen 5 jaar worden terugverdiend. Gemeenten horen dit via hun omgevingsdienst te handhaven, maar de resultaten hiervan zijn niet goed inzichtelijk. Trouw melde deze week dat door juridische belemmeringen inspecteurs ook niet goed in staat zijn om deze wetgeving goed te handhaven. De fractie van de ChristenUnie in Haarlem heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. lees verder

Studietoeslag voor studenten met een beperking moet verder omhoog

Euro bankbiljetten.jpgzaterdag 28 april 2018 21:19 Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren blijkt er een groot verschil te zitten in de hoogte van de studietoeslag voor studenten met een beperking tussen verschillende gemeenten. Dit verschil kan oplopen tot 300 euro per maand. Vorig jaar is de Haarlemse studietoeslag op aandringen van de ChristenUnie al fors verhoogd. Nu blijkt dat de Haarlemse toeslag nog steeds te laag is. De ChristenUnie heeft het college daarom gevraagd de toeslag verder te verhogen. lees verder

Varende donuts of historische schepen in Haarlem?

DSC02788.JPGzaterdag 28 april 2018 20:40 De Ambitiekaart Haarlemse Wateren gaat de inspraak in. In dit document staan voorstellen voor tientallen verbeteren voor de verblijfsrecreatie op het water zoals de aanleg van nieuwe steigers. Ook komen er nieuwe beleidsregels voor de rondvaart en de verhuur van vaartuigen. De ChristenUnie vroeg bij de bespreking in de commissie beheer aandacht voor een plek voor historische schepen in Haarlem. lees verder

Sociale huurwoningen rond de Koepel goed plan

DSC02656.JPGdonderdag 26 april 2018 23:16 De ChristenUnie steunt de doorverkoop van de gronden rond de voormalige koepelgevangenis aan Elan Wonen door Panopticon en is akkoord dat voor dit deel van het terrein het terugkooprecht wordt opgegeven. De gemeenteraad gaf vanavond haar zienswijze op het voorstel van het college hiervoor. lees verder

ChristenUnie: Haarlem koop circulair in

Spaarlampdonderdag 26 april 2018 22:41 Haarlem wil in 2030 volledig circulair zijn. Er is een programma gestart om dit doel te bereiken. Tijdens de bespreking van de eerste tussentijdse monitoring van dit programma sprak de ChristenUnie in de commissie beheer over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Raadslid Frank Visser: “Het ideaal is goed, maar als we dat willen bereiken moeten we meer stappen zetten in monitoring, risico-analyse en transparantie.” lees verder

Waarom worden briefadressen afgewezen?

WP_20160604_10_15_25_Prodonderdag 19 april 2018 21:25 De commissie samenleving sprak naar aanleiding van schriftelijke vragen van de ChristenUnie over de ondersteuning van daklozen bij het verkrijgen van een briefadres. Raadslid Frank Visser: “Natuurlijk moeten we fraude voorkomen en is controle nodig maar voorop moet de hulp aan daklozen staan. Regels moeten dit niet in de weg staan” lees verder

Collegevorming in volgende fase

Formatie 2018donderdag 05 april 2018 22:20 Na twee gespreksrondes met alle fracties afzonderlijk heeft GroenLinks vanavond bekend gemaakt een volgende “verdiepende verkenningsronde” te starten met PvdA, D66 en CDA. ChristenUnie-raadslid Frank Visser: “Gezien de uitslag van de verkiezingen is dit een voor de hand liggende keuze. Met 24 zetels hebben deze partijen een ruime meerderheid en de samenwerking tussen deze partijen is de afgelopen periode op de meeste onderwerpen ook goed geweest. Wel ziet de ChristenUnie ook andere opties die kunnen leiden tot een sociaal en duurzaam akkoord voor Haarlem.” lees verder

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

20180329 Gemeenteraaddonderdag 29 maart 2018 22:25 Woensdag 29 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Twee van de 39 zetels zijn nog leeg. Een nieuw raadslid van GroenLinks is net bevallen en bij Trots Haarlem moeten nog wat formaliteiten worden gedaan voor het nieuwe raadslid nu de kandidaat die met voorkeurstemmen is gekozen ervoor heeft gekozen de zetel niet in te nemen. lees verder

Definitieve uitslag verkiezingen bekend

IMG_20180323_102711752vrijdag 23 maart 2018 11:00 Het centraal stembureau Haarlem heeft op vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 uur de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De ChristenUnie heeft definitief een zetel. GroenLinks heeft ten opzichte van de voorlopige uitslag een extra restzetel gekregen. De SP krijgt hierdoor niet 3 maar 2 zetels. lees verder

Voorlopige uitslag: ChristenUnie met 1791 stemmen opnieuw in de Haarlemse raad!

20140319_084916donderdag 22 maart 2018 07:22 Na een avond lang wachten werd woensdag vlak voor middernacht de voorlopige uitslag bekend. GroenLinks is de grote winnaar in Haarlem (van 5 naar 8) en D66 de grote verliezer (van 9 naar 5). Ook de SP en Actiepartij verliezen waarschijnlijk een zetel. Andere winnaars waren de lokale partijen Trots Haarlem, Jouw Haarlem en Hart voor Haarlem die ieder een zetel wonnen. VVD en CDA wonnen beiden enkele honderden stemmen maar geen extra zetel en de PvdA bleef gelijk tegen de landelijke trend in. OPHaarlem verloor enkele honderden stemmen maar behoudt 2 zetels. Voor de ChristenUnie bleef het lang spannend. Uiteindelijk hebben we weer een zetel gehaald, met meer stemmen dan in 2014. lees verder

Fietsersbond: ChristenUnie beste fietspartij in Haarlem

DSC02809.JPGwoensdag 14 maart 2018 21:03 ChristenUnie heeft volgens de Fietsersbond van alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem de beste plannen voor de fiets. Dat blijkt niet alleen in woorden (het verkiezingsprogramma), maar ook uit haar daden de afgelopen 4 jaar. lees verder

Resultaten ChristenUnie Haarlem 2014-2018

CUHaarlem2018januari (6).jpgdonderdag 01 maart 2018 22:33 In de afgelopen 4 jaar is over honderden zaken gestemd in de gemeenteraad van Haarlem. Vaak maakt de ChristenUnie-fractie bij stemmingen het verschil. Dat is te veel om op te noemen. De ChristenUnie heeft ook veel eigen voorstellen ingediend. Ondanks dat de ChristenUnie maar 1 van de 39 zetels in de gemeenteraad heeft zijn veel van deze voorstellen aangenomen. lees verder

Haarlem moet beleid maken voor aanpak mensenhandel

Sold for sex.jpgdonderdag 22 februari 2018 20:48 De gemeente Haarlem moet meer werk maken van de aanpak van mensenhandel. Er is een beleidsnota nodig waarin alle onderwerpen die te maken hebben met het bestrijden van mensenhandel integraal worden bekeken. Dit bepleitte de ChristenUnie tijdens een debat in de raadscommissie bestuur naar aanleiding van antwoorden van het college op eerdere schriftelijke vragen van onze fractie. lees verder