Nieuws

Begroting 2019: Begroten voor bereikbare en duurzame buurten

IMG_20181102_092810946.jpgmaandag 05 november 2018 21:39 In de eerste termijn van de begroting 2019 heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de zichtbaarheid van wat de gemeente doet in de wijken en buurten van afvalscheiding tot vervangen van stenen door groen en van buslijnen tot informatievoorziening over wegwerkzaamheden. Ook vraagt de ChristenUnie verder te zoeken naar mogelijkheden om efficiënter te werken. Investeringen zijn nodig, maar de schuld van Haarlem moet ook omlaag. lees verder

Leden ChristenUnie pleiten voor uitzetstop 400 gewortelde kinderen

IMG_20181105_155421.jpgmaandag 05 november 2018 11:04 Bijna 150 leden van de ChristenUnie pleiten voor een uitzetstop van 400 gewortelde kinderen. Dit doen zij in een breed gedragen motie die op het partijcongres van 24 november zal worden ingediend. Indiener van deze motie is Antonie Fountain. lees verder

P&R Spaarnwoude moet met spoed uitgebreid

DSC02710.JPGzaterdag 20 oktober 2018 22:30 IKEA Haarlem is begonnen met het afsluiten van het parkeerterrein bij station Haarlem Spaarnwoude met slagbomen. Straks kunnen hier alleen nog IKEA bezoekers terecht. Hierdoor dreigt op korte termijn een parkeerchaos te ontstaan omdat forenzen dit terrein gebruiken om verder te reizen met de trein. Luister het interview met ons raadslid Frank Visser bij Radio Haarlem 105. lees verder

Stop afsluiten parkeerterrein IKEA

DSC02705.JPGwoensdag 17 oktober 2018 07:18 Dinsdag is IKEA Haarlem begonnen met het afsluiten van het parkeerterrein bij station Haarlem Spaarnwoude met slagbomen. Straks kunnen hier alleen nog IKEA bezoekers terecht. Hierdoor dreigt op korte termijn een parkeerchaos te ontstaan omdat forenzen dit terrein gebruiken om verder te reizen met de trein. De ChristenUnie gaat donderdag vragen stellen in de gemeenteraad. Raadslid Frank Visser: "De raad vraagt al jaren om extra P&R plekken bij het station. Het aantal OV-reizigers groeit namelijk sterk. Wij willen dat het college die parkeerplaatsen nu met spoed realiseert en tot die tijd afspraken maakt met IKEA om de slagbomen nog niet te sluiten." lees verder

Met zachte hand handhaven bij woonadresfraude

DSC02701.JPGwoensdag 17 oktober 2018 06:48 De gemeente is na jarenlang gedogen druk bezig met het handhaven van illegale bewoning in de Waarderpolder. De ChristenUnie vindt deze handhaving te hard en qua timing ongelukkig nu de woningnood hoog is. Niet alle illegale bewoners van de Waarderpolder wonen bewust illegaal. Sommige bewoners hebben te goeder trouw gehandeld en soms zelfs vergunningen gekregen van de gemeente. lees verder

Nieuw onderzoek kermis Zaanenlaan

IMG_5349.JPGdinsdag 16 oktober 2018 10:28 Na onderzoek van de gemeente zijn er 4 mogelijke locaties over gebleven voor de kermis in Haarlem Noord. Naast de huidige locatie Zaanenlaan zijn dit het sportveld bij de Kleverlaan, het parkeerterrein naast de Kennemer Sporthal en het grasveld bij de Veerplas. Het college stelde voor de locatie Kleverlaan verder te onderzoeken. Na een lang debat heeft de raad besloten eerst de mogelijkheden op de Zaanenlaan verder te onderzoeken. lees verder

Laat de zondag met rust

DSC_4645donderdag 04 oktober 2018 22:19 Een meerderheid van de gemeenteraad wil de winkelopenstellingstijden op zondag verruimen van 12 tot 18 uur naar 12 tot 20 uur en mogelijk zelfs 10 tot 21 uur. Voor dit laatste lijkt een nipte meerderheid in de raad maar de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA is verdeeld. D66 en PvdA willen ruime openingstijden, CDA juist niet. GroenLinks is wel voor verruiming maar wil rekening houden met een minderheid van de raad en daarom de zondagochtend met rust laten. Binnenkort komt het college met een definitief voorstel en zal de raad hierover stemmen. lees verder

Komt rattenoverlast door verouderd riool?

Meldpuntdinsdag 02 oktober 2018 22:08 Een aantal inwoners van het Vondelkwartier heeft al langere tijd last van ratten. Dinsdagavond organiseerde de wijkraad hierover een avond met vertegenwoordigers van de gemeente en van Spaarnelanden. ChristenUnie-raadslid Frank Visser was aanwezig. lees verder

Bezoekersparkeren op zondag voor iedereen

20150516_171438donderdag 27 september 2018 22:56 Vanaf 1 oktober geldt ook op zondag tussen 13 en 23 uur betaald parkeren in de binnenstad en de wijken rond het centrum. Om bewoners te compenseren komt er een bezoekersregeling in de binnenstad en wordt de bezoekersregeling in de wijken rond het centrum ook op zondag geldig. Dit was bij het parkeerreferendum voor veel bewoners een reden om toch met de plannen in te stemmen. Nu blijkt deze bezoekersregeling echter niet voor alle bewoners te gelden. lees verder

Coalitie focust bij woningbouw te veel op percentage sociale huur

20151224_131111.jpgdonderdag 20 september 2018 20:57 De ChristenUnie wil dat meer sociale huurwoningen worden gebouwd want de wachtlijsten zijn met zo’n 7 a 8 jaar veel te lang. Maar het percentage van 40% sociale huur voor nieuwbouw is niet de oplossing want dit leidt in totaal tot veel minder woningen in totaal. Het leidt ook tot veel kleine sociale huurwoningen en weinig sociale huurwoningen voor gezinnen gezien de kosten. En ja, ik zie steeds meer gezinnen uit Haarlem vertrekken omdat een koopwoning onbetaalbaar is. Dit probleem wordt onderschat. lees verder

Aanscherping mensenhandel en prostitutiebeleid

Nachtclub op de Wallen.jpgdonderdag 13 september 2018 23:49 Mensenhandel vindt veel meer plaats dan wij vaak denken. De ChristenUnie is blij met de extra inzet die de gemeente wil doen voor het signaleren van mensenhandel en voor het organiseren van de zorgcoordinatie. Tegelijk zien wij nog mogelijkheden om het beleid aan te scherpen. lees verder

Verbetering WOZ-waardebepaling ingezet

Eurosdonderdag 13 september 2018 21:48 Er moet door Haarlem meer aandacht besteed worden aan het systematisch uitvoeren en vastleggen van de jaarlijkse controle op met name secundaire kenmerken van de WOZ-waarde. Het gaat dan bijvoorbeeld om de staat van onderhoud. Deze controle werd altijd wel uitgevoerd, maar deze werd onvoldoende in systemen vastgelegd. Dit is de reden waarom Haarlem slecht scoort in het onderzoek van de Waarderingskamer naar de kwaliteit van de WOZ-waardebepaling. Dit antwoord heeft de ChristenUnie ontvangen op vragen eerder deze week toen uit de landelijke cijfers bleek dat Haarlem slecht scoorde in verhouding tot andere gemeenten. lees verder

Vragen over slechte WOZ-waardebepaling

Belastingdienst.jpgwoensdag 12 september 2018 08:07 Deze week werd bekend dat in tientallen gemeenten de WOZ berekening niet op orde is. Haarlem scoort in onderzoek van de Waarderingskamer dat is gepubliceerd door de NOS bij de slechtste gemeenten met een 2,0 op een schaal van 5. Bovendien scoort Haarlem in de loop der jaren steeds slechter. De ChristenUnie-fractie heeft daarom vragen gesteld. lees verder

Aanpak verkoop lachgas en betere voorlichting

CUHaarlem2018januari (6).jpgdinsdag 11 september 2018 10:26 Lachgas is populair. Steeds meer jongeren ontdekken het als makkelijk verkrijgbaar, legaal genotsmiddel. Achtergelaten lachgasampullen op straat en op hangplekken wijzen op de populariteit van deze goedkope partydrug. Dit is niet zonder risico. Daarom is alertheid geboden en voorlichting nodig. Onze fractie heeft aanwijzingen dat het gebruik van lachgas in Haarlem ook een probleem is. Daarom heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld. lees verder

Gevaarlijk roestvrij staal in Haarlems zwembad?

P1040498 (2)vrijdag 31 augustus 2018 09:33 RTL nieuws bericht vandaag dat ondanks strengere regelgeving er nog altijd zeker 64 overdekte zwembaden in Nederland zijn waar gevaarlijk roestvrij staal (rvs) aanwezig is in delen waar dat niet is toegestaan. Van nog eens bijna 50 zwembaden hebben gemeenten geen idee of er gevaarlijke materialen gebruikt worden. Omdat volgens het onderzoek van één Haarlems zwembad onduidelijk is of er rvs is toegepast heeft de ChristenUnie-fractie schriftelijke vragen gesteld. lees verder

Gevaarlijke situaties op wegen in Haarlem door droogte

IMG_20180726_083320177donderdag 26 juli 2018 09:20 Losliggende klinkers en stoeptegels moeten zo snel mogelijk weer goed worden gelegd. Hiervoor pleit ChristenUnie raadslid Frank Visser. "Door de langdurige droogte ligt veel bestrating nu los. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Zo zijn de fietspaden langs de Rijksstraatweg op dit moment een ware hindernisbaan aan het worden. Waar asfalt omhoog was gekomen door boomwortels zijn tegels gelegd. Maar die tegels komen nu omhoog omdat ze niet meer door het zand op hun plek worden gehouden. Je ziet soms mensen vol in de remmen gaan als er plotseling een tegel omhoog steekt. Het is wachten totdat er ongelukken gebeuren." lees verder

Spiegels Jan Gijzenkade komen terug

WP_20160325_16_48_50_Pro.jpgdonderdag 19 juli 2018 23:27 Eerst mocht er niet over gestemd worden maar uiteindelijk is er voor de bewoners toch duidelijkheid gekomen voor de zomervakantie. De spiegels op de Jan Gijzenkade komen terug! lees verder

Mantelzorgcompliment weg uit WMO-verordening

Close up vijf euro biljetdonderdag 19 juli 2018 23:16 Een technische wijziging van de WMO-verordening is door het college aangegrepen om ook het mantelzorgcompliment uit deze verordening te schrappen. De ChristenUnie heeft geprobeerd om dit te voorkomen, maar dit is helaas niet gelukt. Een amendement van de partij werd verworpen. lees verder

Oplossing parkeren kerken

IMG_20180111_224131donderdag 19 juli 2018 22:29 Op voorstel van de ChristenUnie is de nieuwe parkeerregeling voor wijken rond het centrum die op 1 oktober ingaat aangepast zodat ook kerken en andere maatschappelijke instellingen in aanmerking komen voor een parkeervergunning. lees verder

Haarlemse raad kritisch over loondispensatie

Pinautomaatdonderdag 19 juli 2018 21:58 Roséanne Timmer-Aukes, Raadslid voor GroenLinks Haarlem, heeft mede namens PvdA, D66, ChristenUnie, SP, OPHaarlem, Actiepartij en Jouw Haarlem mondelinge vragen gesteld over de plannen voor het Rijk om mensen met een arbeidsbeperking door middel van loondispensatie onder het minimumloon te laten werken. Loondispensatie komt dan in de plaats van loonkostensubsidie. Zij deed dit ondersteund door gebaren zodat ook slechthorenden en doven live konden zien wat er gezegd wordt. lees verder