Generatie-aanpak en gemeenschapsdenken in gezondheidsbeleid

nix-18-logodonderdag 13 juli 2017 22:34

In het gezondheidsbeleid van de gemeente moet ook aandacht zijn voor mensen met sterke schouders, een rechte rug en beide benen op de grond. Zij kunnen een gezonde levensstijl voorleven. Voorkomen dat kinderen beginnen met roken vraagt bijvoorbeeld ook inzet richting de ouders. Hiervoor pleitte Rosa Barth, schaduwraadslid van de ChristenUnie, bij de bespreking van de nieuwe nota gezondheidsbeleid van de gemeente.

Voorzitter, de wethouder heeft goed geluisterd bij het vorige debat toen we spraken over het eerste concept. Ik zie de inbreng van verschillende fracties terug in dit stuk. Complimenten! Toch heb ik nog wel wat opmerkingen.

Het college wil bij de preventie van roken en alcoholgebruik op kinderen en jongeren inzetten. Dat voorkomt heel veel leed op latere leeftijd. 

Hoe bereiken we dit? "de appel rolt niet ver van de boom". Rookvrij opgroeien gaat niet als je ouders er niet in betrekt. Richt alsjeblieft het beleid op de ouders. Uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek blijkt dat de beste preventie tegen roken en drinken is: als kinderen en jongeren goede voorbeelden hebben in hun directe omgeving.

We moeten inzetten op een rookvrije start. Stimuleer aankomende ouders om zelf geen alcohol of sigaretten te gebruiken. En in alle voorlichting over zwangerschap vanuit de huisarts, het cjg en de verloskundigen, moet verteld worden dat het zo belangrijk is te stoppen met roken als je zwanger wilt worden. Ik zie regelmatig rokende zwangere vrouwen. Dit heeft enorme schadelijke effecten voor de gezondheid van kinderen. Dit ervaart een kind al tijdens de zwangerschap en dit werkt door op latere leeftijd. Kinderen die thuis blootgesteld zijn aan nicotine en alcohol zijn vatbaarder voor verslaving aan deze middelen op latere leeftijd.

Laatst sprak ik een vriendin, die twijfelde of ze zwanger was. Ze zei dat met een wijntje in haar hand. Ik zei natuurlijk: "Lieverd, jij drinkt geen wijntje meer totdat je zeker weet of je zwanger bent." "Oh, nee, maar als ik de test heb gedaan en ik ben zwanger, stop ik natuurlijk meteen." Ik schrok me rot. Zij wist niet dat alcohol het meest schadelijk is bij de aanleg van alle lichaamsdelen.

Kortom, als we willen dat kinderen rook- en alcoholvrij opgroeien, zetten we juist in op volwassenen. Zij leven het voor.

Generatie-aanpak

We lezen dat vooral kinderen, jongeren en ouderen risicogroepen vormen. De middenmoot, vaak werkende volwassenen krijgen weinig aandacht in deze nota. Dat is begrijpelijk, aangezien hier minder gezondheidsrisico's zijn. Maar toch,  er is zo'n belangrijke rol weg gelegd voor deze groep mensen met sterke schouders, een rechte rug en beide benen op de grond.

Uit allerlei onderzoeken en in goede voorbeelden in de praktijk naar generatiewerk, blijkt dat het inzetten op meer solidariteit en sociale cohesie tussen de generaties ontzettend veel resultaat oplevert op sociaal niveau en op gezondsheidsniveau. "It takes a village to raise a child" betekent dat kinderen een veilige sociale gemeenschap nodig hebben om in op de groeien.

Er zijn voorbeelden dat ouderen opleven, emotioneel en fysiek sterker worden, als zij regelmatig betekenisvol contact hebben met mensen van andere generaties. Laten we daarom bouwen aan een gemeenschap, met hechte relaties tussen kinderen, volwassenen en ouderen.

In de speerpunten van de komende vier jaar mist de ChristenUnie het gemeenschapsdenken. We missen het inzetten op gezonde relaties. We missen de inzet op ouders, die hun kinderen meenemen in hun eigen goede gedrag. We missen de inzet op gezonde relaties tussen ouders of partners in één huis, waardoor stress en middelenmisbruik onder volwassenen verminderd wordt, wat weer positieve effecten heeft op de emotionele en fysieke gezondheid van kinderen.

Mijn dochter van bijna 2 krijg ik niet zo makkelijk aan het opruimen, maar als we het samen doen, doet ze enthousiast mee. Ze speelt prima in de speeltuin als ik op een bankje zit, maar als ik rondjes ga rennen om de speeltoestellen en voor haar uit over loopbalken klauter, doet ze het direct na en komt ze veel beter aan haar beweging van een uur per dag. Als we samen groente eten, eet ze veel meer dan wanneer ze alleen aan tafel zit, terwijl ze in allebei de gevallen zelf haar vork vasthoudt. En hoe leg ik haar uit dat zij geen chocolaatje mag en ze ziet mama er wel één eten? Om deze reden hebben we geen alcohol in huis.

Buiten spelen

Gezonde sportomgevingen en speelgelegenheden zijn uitermate belangrijk voor kinderen. Ik zelf woon aan een groot speelplein in het Rozenprieel, een wijk met veel minima-gezinnen. Kleine kinderen hebben op ons plein niks om mee te spelen. De speeltoestellen zijn pas toegankelijk voor kinderen al ze een jaar of 8 zijn. De kleintjes hangen op het plein rond. Ze klimmen niet, ze springen nergens vanaf. Ze hangen rond.

Ik neem mijn dochtertje mee naar een leuke speeltuin in de stad, waar ze zich helemaal uit kan leven. Maar de meeste kinderen uit mijn wijk worden niet door hun ouders meegenomen naar andere speelgelegenheden. Ik weet niet hoe het er in andere kwetsbare wijken mee gesteld is, maar de ChristenUnie vraagt de wethouder speelgelegenheden in kaart te brengen om te kijken of er juist in kwetsbare wijken voor elke leeftijdsgroep voldoende speeltoestellen in de buurt zijn. Kinderen moeten dichtbij huis uitgedaagd worden om te klimmen en te klauteren. 

« Terug